Privacy Statement

Bescherming persoonsgegevens

Ik (Mirjam van Rees van RetailFans) neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van mijn nieuwsbrief, tips, promotie en aankondiging van trainingen en andere relevante informatie.

Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ik selecteer mijn partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan ik met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien ik persoonsgegevens verwerk ten einde jou te interesseren voor mijn producten en diensten, kan je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Ik zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Jouw verzoeken en verzet dien je te sturen aan: mirjam@retailfans.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Cookies

Deze website van RetailFans.nl plaatst alleen functionele cookies. Je kunt mijn website anoniem raadplegen. RetailFans.nl verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.
Ik verzamel alleen gegevens die je zelf verzendt bij het gebruik van mijn diensten zoals het invullen van een (contact)formulier of een aankoop. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van je gegevens tot ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.